РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТ​РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО!
История на успеха: При нас може да разберете как да увеличите процента на сделки за входящи запитвания по интернет.
 
Ще Ви дадем пример за бизнес практика, която драстично да увеличи процента на транзакциите след получаване на заявки онлайн.
Компанията, за която ще Ви разкажем, е фотографска рекламна агенция, която предлага основно отпечатване на рекламни материали и заснемане. Бизнесът на тази компания вече беше успешен, но всичко е благодарение на активната реклама в Google. Получили са много заявки за оферти, но тези клиенти не са им били достатъчни.
Тяхната работа беше да създадат бързо оферта и да я изпратят до потенциален клиент. Това, разбира се, не беше достатъчно. Ние им предложихме стратегия и тя даде резултат.

Ние можем да Ви помогнем с приложението на различни стратегии, които да доведат до повече клиенти и сключени договори. Забележителни резултати и реални сделки!

Ако искате да опитате, попълните нашата анкетна карта или се свържете с нас по телефона!