ЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА БИЗНЕСАЛично представяне на бизнеса пред други бизнеси.
Имате възможност лично да се запознаете и с други бизнеси с които да си партнирате.