Жени изпълнителни директори и равенство на работното място


Има неща, които трябва да знаете за неравенството между половете в бизнеса. 
Неравенството между половете порази света на бизнеса. Мъжете доминират в по-високопоставените редици, а жените са изправени пред несъразмерни предизвикателства в усилията си да се изкачат до върха.
Заплатите на жените са по-ниски от на мъжете на всяко ниво в професионалната йерархия. Различието между мъжете и жените обаче е може би най-силно изразено на ниво изпълнителен директор, където жените са силно представени.
От едната страна на дебата са тези, които твърдят, че равенството означава да се отнасяме към всички еднакво. Така че, ако жените искат да станат равни в среда, доминирана от мъже, те трябва да се придържат към същите стандарти и да им се прилага същото отношение като към мъжете.
Този аргумент често се използва за противопоставяне на инициативи, които обръщат допълнително внимание на жените в процеса на наемане или полагат усилия за създаване на по-приобщаваща фирмена култура. Но това е перспектива, която игнорира реалността на дискриминацията и начините, по които тя често е невидима за онези, които я налагат.
Тъй като процесите на наемане на работа, оценката на работата, възможностите за работа в мрежа и фирмените култури - за да назовем само няколко фактора - често се проектират и арбитрират от мъжете, тези системи съдържат присъщи пристрастия.
Това не означава, че мизогинията е съзнателно вградена в корпоративните структури, а по-скоро фините влияния и вярвания създават системи, в които жените са в неравностойно положение, без да включват женските перспективи.
На световната карта ясно се вижда, че дискриминацията на работното място въздейства пряко на огромен брой потърпевши и че това афектира дълбоко във всички прослойки на работещия човек.
Тъй като изпълнителните директори играят толкова важна роля за оформянето на продуктите и услугите, които една компания предлага, упражняват толкова дълбоко влияние върху заявената мисия на организацията и определят общественото лице на техните компании, те влияят на обществото по значими начини. Така че, когато жените водят само 5,5% от най-мощните компании в страната, има огромно недостатъчно представяне на демографски данни, които представляват половината от всички потребители.
Това несъответствие означава, че потребителският пейзаж е изкривен от мъжката перспектива, което означава, че и потребителите, и предприятията губят. Така предприятията не достигат максималния си потенциал за продажби и огромна част от потребителите не са представени от компаниите, които се опитват да достигнат до тях.
Разбира се, през миналия век са направени огромни скокове към създаването на равнопоставеност на работното място. Но все още ни предстои дълъг път и ако не можем да разпознаем и признаем различието, сме обречени на застой.
За да ни помогне да разберем по-ясно проблема, наскоро Towergate Insurance публикува интерактивна графика с данни, която изследва общите бариери между половете, разликите във възможностите за напредък в кариерата и несъответствията в заплащането.
Жените изпълнителни директори, например, печелят около 2 милиона паунда (2,5 милиона долара) по-малко на година от своите колеги мъже и трябва да работят в своите индустрии около година и половина по-дълго преди да могат да преминат към нивото на главен изпълнителен директор.
Осъзнаването винаги е първата стъпка към предприемане на промяна. Затова вземете фактите за този належащ въпрос в света на бизнеса и научете как можете да предприемете активни стъпки към създаване на по-приобщаващо работно място. Компания, която представя адекватно своята клиентска база, е компания, която успява там, където другите се провалят. Време е да предизвикате промяната и да направите вашата компания по-силна и обединена.