Жените предприемачи в България


Според статистиката броят на жените предприемачи в България вече е сравнително голям. 
Изследванията сочат, че в сравнение с мъжете жените предприемачи у нас са доста по-млади и по-образовани.

Жените оглавяват все повече и повече бизнеси и фирми.
 
Жените предприемачи са по-склонни да използват външни услуги, не само за юридически консултации, но и за информационни и консултантски услуги в целия спектър. Това показва, че те са с модерно мислене.