Вредиш ли на бизнеса си като продаваш във фейсбук страница?

Вредиш ли на бизнеса си като продаваш във фейсбук страница?