Архитектура

Архитектурата (от старогръцки: ἀρχιτέκτων, „пръв/главен строител“) е наука и изкуство за изграждане на сгради и други строителни конструкции. Професията на архитекта обхваща различни дейности, свързани с проектирането и строителството на сгради или групи от сгради, както и на окръжаващото ги пространство, предназначено за обитаване или използване от хората.

Архитектурната дейност изисква отчитането на широк кръг функционални, технически, обществени и естетически фактори и ограничения, които се отразяват в завършения продукт. Тя е свързана с креативното използване и съчетаване на материали, технологии и обеми, както и с организацията на строителния процес, включително срокове за изпълнение и себестойност. Документацията, създавана от архитекта (архитектурен проект) и включваща обикновено чертежи и технически спецификации, обикновено показва конструкцията и общото поведение на проектираната сграда.

В широк смисъл архитектурата включва не само проектирането и изграждането на сгради, но разнородни дейности от най-едромащабните – планиране на цели области и държави (териториално устройствено планиране), проектиране на населени места и открити пространства, като улици, площади, градини, паркове (градоустройство и ландшафтна архитектура) – до най-дребномащабните, като конструиране на детайли или обзавеждане.


Лагис ЕООД са специализирани в проектирането на еднофамилни къщи, многофамилни жилищни сгради и обществени сгради.
Може да разгледате богато портфолио в сайта и за повече информация да се свържите с нас в контактната форма или на телефон.
Получавате сгради отговарящи на вашите изисквания, нужди и желания. Отделяме необходимото време, за да разберем вашите изисквания, след което ви представяме идейни проекти и предлагаме варианти.
Студио Лагис е известно сред  партньори и клиенти не само във Варна, работим професионално с висока работна етика.​Снимки на архитектурата по СВЕТА И У НАС :