РЕКЛАМА, МАРКЕТИНГ

БиЕмЛейди ЕООД
Майя Атанасова - собственик
Уеб агенция ИНТЕРСОФТ ООД
Дигитална агенция „Коонекто“ ООД – гр. Бургас!
Катя Петровасобственик
Уеб сайт: http://coonecto.com/
ФБ: Coonecto Digital Marketing Agency - PPC, Social Media, Digital Strategy

Списание "Български предприемач" - гр. София
Ива Павлова - собственик и управител
Уеб сайт: https://www.bem.bg/
ФБ: BEM.BG
БЛОГ www.tanyapeychinoff.com -
гр. Варна
Таня Пейчинова - създател
Уеб сайт: https://tanyapeychinoff.com/
ФБ: Tania Peychinova(Tanya Peychinoff )
Рекламна агенция за дизайн и печат "Максимайз Адвъртайзинг"
(Maximize Advertising) – гр. Варна

Мирослава Колева - собственик
ФБ: Maximize Advertising